Jogi Tájékoztatása

Ez a dokumentum az ASSA ABLOY Csoport („ASSA ABLOY”) által üzemeltetett weboldal https://www.assaabloyentrance.hu/hu/aaes/assaabloyentrancehu/ Jogi Tájékoztatása, melynek felülvizsgálatára 2018. május 22. napján került sor.

Ez a dokumentum az ASSA ABLOY Csoport („ASSA ABLOY”) által üzemeltetett weboldal https://www.assaabloyentrance.hu/hu/aaes/assaabloyentrancehu/ Jogi Tájékoztatása, melynek felülvizsgálatára 2018. május 22. napján került sor.

Ami tudnia kell, röviden: ezen az oldalon az ASSA ABLOY olyan információkat biztosít, amelyek az ASSA ABLOY vagy más felek tulajdonát képezik. Az oldalhoz történő hozzáféréssel, illetve az oldal használatával Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Jogi Tájékoztatás feltételeit. Azt, hogy miként kezeljük személyes adatait Adatvédelmi és Süti Tájékoztatásaink írják le.

Tekintettel üzleti tevékenységünk dinamikus jellegére, fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen oldal bármely vonatkozását vagy jellemzőjét bármikor megváltoztassuk vagy megszüntessük, a jelen jogi tájékoztatás és a kapcsolódó tájékoztatások tartalmát is beleértve. Az ilyen módosítások online publikálásuk időpontjában azonnal hatályba lépnek, és elképzelhető, hogy helyettesítő funkciót nem biztosítunk.

A részletesebb jogi magyarázat az alábbiakban található.

1. Szerzői jog és védjegyek

A jelen weboldal tartalma (a „Tartalom”), beleértve, de nem kizárólagosan a szöveget, grafikákat, képeket és videókat, védjegyeket, márkákat, logókat és szoftvereket is a szellemi tulajdon oltalma alatt áll. A tartalomhoz fűződő oltalom nem száll át Önre, vagy a jelen oldal bármely más használójára, hanem az ASSA ABLOY vagy harmadik felek maradnak azok jogosultjai.

A társaság üzleti tevékenységéhez használt nevek, valamint a társaság jelen oldalon említett termékei, szolgáltatásai és megoldásai nevei jogosultja az ASSA ABLOY, és az összes ilyen név szellemi tulajdon oltalma alatt áll. Valamennyi védjegyhez fűződő jogosultság a jogosultat illeti meg.

Ön jogosult, hogy megtekintse, e-mailben elküldje, letöltse vagy kinyomtassa a Tartalom példányait, de kizárólag személyes, nem üzleti célokra. A Tartalom jogosulatlan felhasználása a szerzői jogi, védjegy oltalmi, vagy más jogszabályok megsértéseként értelmezhető. A Tartalom példányainak e-mailben történő elküldése, letöltése vagy nyomtatása esetén Önnek a Tartalomban található összes szerzői jogra vonatkozó jelzést és egyéb jogfenntartást is szerepeltetnie kell, beleértve az oldal alján található szerzői jogra vonatkozó tájékoztatásokat is.

Az ASSA ABLOY előzetes írásos beleegyezése nélkül a Tartalom semmilyen formában és semmilyen módon nem reprodukálható, nem írható át, nem tárolható raktározó rendszerben, nem fordítható le más nyelvre vagy számítógépes nyelvre, nem továbbítható (az elektronikus, mechanikus, fotografikus, rögzített vagy más módot is beleértve), és nem lehet viszonteladás vagy újraforgalmazás tárgya. Semmilyen nyilvános vagy üzleti célokra Ön nem értékesítheti vagy módosíthatja a Tartalmat, azt nem reprodukálhatja, nem jelenítheti meg, nyilvánosan nem adhatja elő, nem terjesztheti és nem használhatja fel. Ezt az oldalt vagy annak részeit nem ágyazhatja be más weboldalakon, és vállalja, hogy a jelen oldal egyetlen részét sem másolja át egy másik szerverre. Továbbá beleegyezik abba, hogy az ASSA ABLOY előzetes írásos hozzájárulása nélkül az ASSA ABLOY neveit, logóit vagy védjegyeit semmilyen formában nem jeleníti meg és nem használja fel.

2. Felhasználási feltételek

A Tartalom bármely más weboldalon, vagy bármely más számítógépes hálózati környezetben történő bármely célú felhasználása kifizetetten tilos, noha a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelő módon a jelen oldalra mutató HTML hivatkozásokat helyezhet el a saját oldalán. Nem kizárólagos, korlátozott és visszavonható felhasználási engedélyt adunk, hogy linkelhessen erre az oldalra. Ön vállalja, hogy nem linkel ehhez az oldalhoz úgy, hogy azok hirdetéssel legyenek társíthatók, vagy, hogy azok egy szervezet, termék vagy szolgáltatás népszerűsítésének tűnjenek. Vállalja továbbá, hogy egyetlen más oldalon sem tesz közzé a jelen oldalra mutató olyan hivatkozásokat, amelyeket meglehetősen obszcénnek, rágalmazónak, fenyegetőnek, súlyosan sértőnek vagy rosszindulatúnak lehet tekinteni. Az ASSA ABLOY fenntartja a jogot arra, hogy ezt a felhasználási engedélyt vagy az Ön jogát arra, hogy konkrét hivatkozásokat használjon, bármikor visszavonja. Ha az ASSA ABLOY visszavonja ezt a felhasználási engedélyt, akkor Ön vállalja, hogy azonnal eltávolítja és letiltja a jelen oldalra mutató valamennyi, illetve összes hivatkozást.

Amennyiben a tartalmat olyan módokon használja fel, amelyeket a jelen Feltételek nem engednek meg kifejezetten, akkor elképzelhető, hogy szerzői jogot, védjegyoltalmat vagy más jogszabályt sért. Ilyen esetben az ASSA ABLOY automatikusan visszavonja a jelen oldal használatára szóló felhasználási engedélyt, és joga van követelni azt, hogy azonnal semmisítse meg a Tartalom bármely részéről készített másolatokat. A jelen feltételekben kifejezett módon meg megadott jogok vonatkozásában jogfenntartással él.

3. Felelősségi nyilatkozat

AZ ASSA ABLOY NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZOKÉRT AZ EREDMÉNYEKÉNT, AMELYEKHEZ A JELEN WEBOLDAL, A JELEN WEBOLDALON SZEREPLŐ, VAGY A JELEN WEBOLDALON KERESZTÜL BIZTOSÍTOTT TARTALOM FELHASZNÁLÁSÁVAL VAGY EZEKRE TÁMASZKODVA JUTOTT. ÖN TEHÁT A JELEN OLDALT KIZÁRÓLAG SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA.

AZ ASSA ABLOY A JELEN OLDALT ÉS ANNAK TARTALMÁT ÉS SZOLGÁLTATÁSAIT „MEGTEKINTETT” (AS IS) ALAPON, BÁRMILYEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS VAGY JOGSZABÁLYI SZAVATOSSÁG NÉLKÜL BIZTOSÍTJA. A JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG AZ ASSA ABLOY KIFEJEZETTEN ÉS KÜLÖNÖSEN KIZÁRJA AZ ÖSSZES FAJTA SZAVATOSSÁGOT, KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYI VAGY EGYÉB SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A TULAJDONJOGGAL, A FORGALOMKÉPESSÉGGEL, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATOS SZAVATOSSÁGOT IS, TOVÁBBÁ AZT A SZAVATOSSÁGOT IS, HOGY NEM KERÜL SOR HARMADIK FELEK JOGAI MEGSÉRTÉSÉRE. AZ ASSA ABLOY NEM FELEL ÉS NEM SZAVATOL A JELEN OLDALON VAGY A JELEN OLDALON KERESZTÜL BIZTOSÍTOTT TARTALOM, SZOLGÁLTATÁSOK, SZOFTVER, SZÖVEG, GRAFIKÁK, HIVATKOZÁSOK VAGY KOMMUNIKÁCIÓK HELYESSÉGÉÉRT, MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT, TELJESSÉGÉÉRT, FOLYAMATOSSÁGÁÉRT VAGY IDŐSZERŰSÉGÉÉRT SEM.

ÖN A FELELŐS AZ ÖSSZES OLYAN ÓVINTÉZKEDÉS MEGTÉTELÉÉRT, AMELY SZÜKSÉGES AHHOZ, HOGY A JELEN OLDALON TALÁLHATÓ BÁRMELY TARTALOM A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS POTENCIÁLISAN KÁROS SZÁMÍTÓGÉPES KÓDOKTÓL MENTES LEGYEN.

A jogszabályok által lehetővé tett körben az ASSA ABLOY, illetve az ASSA ABLOY-hoz kapcsoló egyetlen személy vagy társaság sem felelős semmi olyan kárért, amely a jelen weboldal, vagy a jelen weboldalon vagy oldalon biztosított bármilyen tartalom, szolgáltatás vagy anyag használatából, vagy használatának ellehetetlenüléséből származik („ez a védelem”). Ez a védelem magában foglalja az összes kártérítési igényt, tekintet nélkül arra, hogy az szavatosságon, szerződésen, károkozó magatartáson, felelősség korlátozás tilalmán, vagy bármely más jogi elméleten alapul, függetlenül attól, hogy az ASSA ABLOY-nak lehetősége volt az ilyen károkozásra, vagy sem. Ez a védelem fedezi az összes veszteséget, beleértve, de nem kizárólagosan a közvetlen, közvetett, különleges, járulékos, következményes, elrettentő és büntető jellegű károkat; továbbá a testi sérülésből, halálból, elmaradt haszonból, és adatvesztésből vagy üzletmenet-folytonosságának megszakadásából eredő károkat is.

4. Más oldalakra és hirdetésekre mutató hivatkozások

Ez az oldal harmadik felek oldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ezeket a hivatkozásokat kizárólag az Ön kényelme érdekében biztosítjuk, és ez nem jelenti azt, hogy az ilyen harmadik felek oldalain található vagy az ilyen oldalakon keresztül biztosított tartalmakkal az ASSA ABLOY egyetértene. Ez az oldal nem felelős a harmadik felek ilyen hivatkozott oldalain lévő tartalomért; a harmadik felek oldalain lévő anyagokat nem vizsgáljuk felül, nem ellenőrizzük, nem kísérjük figyelemmel, és nem képviseljük az ilyen harmadik felek oldalain lévő anyagok tartalmát, helyességét vagy törvényességét sem.

Amennyiben úgy dönt, hogy erről az oldalról hozzáfér az itt hivatkozott harmadik felek weboldalaihoz, akkor azt saját kockázatára teszi. A harmadik felek weboldalainak használatára a harmadik felek ilyen oldalainak Felhasználási Feltételei vonatkoznak (az ő adatvédelmi szabályzataikat is beleértve).

Ha ez az oldal úgy dönt, hogy harmadik felek hirdetéseit szerepelteti, akkor az ilyen hirdetések más oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. Ha a jelen tájékoztatás másképpen nem rendelkezik, a jelen oldal semmilyen terméket nem népszerűsít, illetve nem képviseli a bennük szereplő, vagy az ilyen oldalon lévő bármely hirdetésben szereplő hivatkozáson keresztül elérhető bármely anyag tartalmát, helyességét vagy törvényességét.

5. Közösségi média widgetek (kisalkalmazások)

Az oldal közösségi platformokhoz, például LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube vagy Twitter csatlakozhat, akár az ezeken a platformokon lévő csatornáinkra mutató hivatkozás útján, vagy pedig olyan kényelmi szolgáltatásként, amely lehetővé teszi, hogy tartalmat tegyen közzé ottani hírcsatornáján. Annak megértéséhez, hogy hogyan és milyen információkat gyűjtenek, és milyen sütiket telepítenek az ilyen harmadik felek, kérjük, olvassa el az ilyen közösségi platformok adatvédelmi szabályzatait.

6. Kapcsolattartási adatok

Ha kérdései vagy aggályai vannak a jelen Jogi Tájékoztatással kapcsolatban, akkor a következő címen veheti fel velünk a kapcsolatot: ASSA ABLOY Entrance Systems Kft., 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.