Jogi nyilatkozat

ADATVÉDELMI ÉS JOGI NYILATKOZAT

A jelen dokumentum az ASSA ABLOY csoport („ASSA ABLOY”) weblapjához tartozó általános adatvédelmi és jogi nyilatkozat. Ezen a weblapon az ASSA ABLOY online adatokat szolgáltat. Ha Ön ezt a weblapot felkeresi, illetve használja, azzal azt fejezi ki, hogy jogilag kötelező érvényűként elfogadja és betartja a jelen adatvédelmi és jogi nyilatkozatban foglalt feltételeket.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor módosítsuk vagy megszüntessük a jelen weblap bármely részét vagy szolgáltatását, beleértve az adatvédelmi és jogi nyilatkozatot; és minden ilyen módosítás a közzététel pillanatában érvénybe lép.

Jogi nyilatkozat

SZERZŐI JOG, VÉDJEGYEK ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A jelen weblap tartalma (a „Tartalom”) – egyebek mellett minden szöveg, grafika, kép, védjegy, márkajelzés, logó és szoftver – a szellemi tulajdonról szóló törvények védelmét élvezi. A Tartalomhoz fűződő jogok nem szállnak át Önre, sem a weblap más felhasználójára, hanem azok továbbra is az ASSA ABLOY csoportot, illetve a jelen weblapon közzétett anyagokhoz fűződő jogok tulajdonosát illetik meg.

A jelen weblapon szereplő vállalati üzleti megnevezések, valamint a vállalat termékeinek és szolgáltatásainak neve az ASSA ABLOY tulajdonát képezik, és a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokról szóló törvények védelmét élvezik. A védjegyek birtokosaik tulajdonát képezik.

A felhasználó jogosult a Tartalmat megtekinteni, e-mail üzenetben továbbítani, letölteni és kinyomtatni, de csak személyes, nem üzleti célú felhasználásra. A Tartalom engedély nélküli felhasználása sértheti a szerzői jogokat, a védjegyekhez fűződő jogokat és a törvényeket. Aki a Tartalmat e-mail üzenetben továbbítja, letölti vagy kinyomtatja, köteles gondoskodni arról, hogy a Tartalomban szereplejen az összes eredeti szerzői jogi és egyéb megjegyzés, beleértve az oldal alján esetleg feltüntetett szerzői jogi megjegyzéseket.

Az ASSA ABLOY előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalmat sokszorosítani, másolatba átírni, archiválórendszerben tárolni, természetes vagy számítógépes nyelvre lefordítani, bármilyen formában és bármilyen hordozón (elektronikusan, mechanikusan, fényképészetileg, az anyagot rögzítve vagy máshogy) ismételten közzétenni, elárusítani, illetve forgalomba hozni. A Tartalmat tilos áruba bocsátani, módosítani, illetve bármilyen nyilvános vagy üzleti célból bármilyen módon sokszorosítani, megjeleníteni, bemutatni, közzétenni, illetve máshogy felhasználni. Tilos a jelen weblapot vagy annak bármely tartalmát „keretbe foglalni”, illetve részben vagy egészben szerverre felmásolni. Ön beleegyezik továbbá, hogy semmilyen módon nem jeleníti meg és nem használja fel az ASSA ABLOY megnevezéseit, logóit és védjegyeit az ASSA ABLOY előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Tartalom felhasználása másik weblapon, illetve bármely más számítógép-hálózati környezetben a felhasználás céljától függetlenül, kifejezetten tilos, viszont a jelen felhasználási feltételek betartásával lehetőség van másik weblapról HTML hiperhivatkozással a jelen weblapra mutatni. Ezennel nem kizárólagos, korlátozott és visszavonható engedélyt adunk arra, hogy a jelen weblapra más weblapról hivatkozzanak. Ön beleegyezik, hogy a jelen weblap hivatkozásait nem jeleníti meg olyan módon, hogy az összefüggésbe kerüljön egy hirdetéssel, vagy az bármely társaság, termék vagy szolgáltatás mögött állna. A jelen weblapra mutató hivatkozás nem helyezhető el olyan weblapon, amelyet egy ésszerűen gondolkodó ember obszcénnek, becsületsértőnek, zaklatónak, durván bántónak vagy rosszindulatúnak ítélhetne. Az ASSA ABLOY fenntartja a jogot a jelen engedély, illetve az említett hivatkozások használati jogának bármikori visszavonására. Ön beleegyezik, hogy amint az ASSA ABLOY a jelen engedélyt visszavonja, Ön azonnal eltávolítja és működésképtelenné teszi a jelen oldalra mutató összes hivatkozást.

Aki a Tartalmat olyan módon használja fel, amilyenre a jelen felhasználási feltételek egyértelmű engedélyt nem adtak, ezzel a szerzői jogok, a védjegyekhez fűződő jogok és egyéb törvények megsértését követheti el. Ilyen esetben az ASSA ABLOY automatikusan visszavonja a jelen weblap felhasználására biztosított engedélyét, és az ASSA ABLOY jogosulttá válik arra, hogy a Tartalom bármely részéből Ön által készített példányok azonnali megsemmisítésére utasítást adjon. A jelen felhasználási feltételekben kifejezetten nem biztosított minden jogot magunknak tartunk fenn.

FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ NYILATKOZAT

AZ ASSA ABLOY SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL AZOKÉRT A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT, AMELYEK A JELEN WEBLAP, ILLETVE A BENNE FOGLALT VAGY ÁLTALA BIZTOSÍTOTT TARTALOM FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY FIGYELEMBE VÉTELÉBŐL EREDNEK. EZÉRT A JELEN WEBLAPOT MINDENKI CSAK A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA.

AZ ASSA ABLOY A JELEN WEBLAPOT, VALAMINT ANNAK TARTALMÁT ÉS SZOLGÁLTATÁSAIT AZOK MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT BIZTOSÍTJA, BÁRMILYEN KIMONDOTT, VÉLELMEZETT VAGY TÖRVÉNYBŐL EREDŐ GARANCIA NÉLKÜL. AZ ASSA ABLOY EZENNEL A TÖRVÉNYEK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KATEGORIKUSAN ÉS KONKRÉT MÓDON ELUTASÍT MINDEN KIMONDOTT, VÉLELMEZETT, TÖRVÉNYBŐL EREDŐ VAGY EGYÉB GARANCIÁT, EGYÚTTAL ELUTASÍT EGYEBEK MELLETT MINDEN ESETLEGES VÉLELMEZETT GARANCIÁT JOGCÍMRE, ELADHATÓSÁGRA, MÁS CÉGEK JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉRE, ILLETVE ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ ASSA ABLOY SEMMILYEN FELELŐSSÉGET VAGY GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN WEBLAPON VAGY A WEBLAP ÁLTAL ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALOM, SZOLGÁLTATÁSOK, SZOFTVER, SZÖVEG, GRAFIKA, HIVATKOZÁSOK ÉS NYILATKOZATOK PONTOSSÁGÁÉRT, MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT, TELJESSÉGÉÉRT, FOLYAMATOSSÁGÁÉRT ÉS NAPRAKÉSZSÉGÉÉRT. ÖNT TERHELI A FELELŐSSÉG AZÉRT, HOGY MEGTEGYE AZ ÖSSZES SZÜKSÉGES ÓVINTÉZKEDÉST A JELEN WEBLAPBÓL ÖNHÖZ KERÜLŐ MINDEN ESETLEGES TARTALOM SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOKTÓL ÉS MINDEN MÁS, ESETLEG KÁROKOZÁSRA KÉPES SZÁMÍTÓGÉPES KÓDTÓL VALÓ MENTESSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA.

Sem az ASSA ABLOY, sem a vele kapcsolatos személyek vagy vállalatok nem tehetők felelőssé semminemű olyan kárért, amely a jelen weblap vagy a rajta található bármely tartalom, szolgáltatás vagy anyag használatából vagy használhatatlanságából ered („ez a védelem”). Ez a védelem kiterjed minden, garanciából, szerződésből, magánjogi vétkes cselekményből vagy termékfelelősségből eredő, illetve bármely más jogalapú kárigényre, függetlenül attól, hogy az ASSA ABLOY kapott-e tájékoztatást az ilyen kár lehetőségéről. Ez a védelem kiterjed minden kárösszegre, beleértve kivétel nélkül minden közvetlen, közvetett, speciális, véletlen, következményes, a károkozás feltűnő jogellenessége miatt a kár tényleges összegét meghaladó és büntető jellegű kárösszeget; személyi sérülésből vagy vétkes halálesetből eredő kárösszeget; elmaradt bevételt; illetve adatvesztésből vagy üzleti fennakadásból eredő kárösszeget.

MÁS WEBLAPOKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK; HIRDETÉSEK

A jelen weblap tartalmazhat más cégek weblapjára mutató hivatkozásokat. Ezeket a hivatkozásokat kizárólag felhasználónk kényelme érdekében közöljük, és ezek nem jelentik, hogy az ASSA ABLOY az ilyen külső cégek weblapján közölt bármely tartalom mögött állna. A jelen weblap nem vállal felelősséget a más cégek hivatkozott weblapjának tartalmáért; nem ellenőrizzük, nem befolyásoljuk és nem felügyeljük a más cégek weblapján található anyagokat; nem vállalunk semmilyen felelősséget a más cégek ilyen weblapjának tartalmát, pontosságát, illetve az ott közölt anyagok jogszerűségét illetőleg.

Minden felhasználónk csak a saját felelősségére léphet a közölt hivatkozással egy másik cég weblapjára. A más cégek weblapjainak használatára az ott érvényes felhasználási feltételek, valamint az ott érvényben lévő adatvédelmi irányelvek érvényesek.

Ha a jelen weblap más cégek hirdetését tartalmazza, akkor ezek a hirdetések más weblapokra mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. Ha másként külön nem közöljük, a jelen weblap nem áll semmilyen termék mögé, és nem vállal semmilyen garanciát a hirdetésben közölt, vagy a rajta keresztül hivatkozott anyagok tartalmáért, pontosságáért és jogszerűségéért.

ADATVÉDELMI IRÁNYELV

Az ASSA ABLOY mindent igyekszik elkövetni a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében. A jelen adatvédelmi irányelv ismerteti, hogy az ASSA ABLOY hogyan kezeli és használja fel az Öntől a jelen weblappal összefüggésben beszerzett személyes adatokat, és hogyan fordulhat hozzánk, ha további kérdése merülne fel az általunk kezelt személyes adatokkal kapcsolatban.

Az ASSA ABLOY a felhasználó által megadott személyes adatokat (például név, cím, e-mail cím és telefonszám) azért gyűjti és tárolja, hogy a kért tájékoztatást biztosíthassa. Az ASSA ABLOY ezen adatoknak köszönhetően tudja biztosítani az Ön által kért tájékoztatást.

Az ASSA ABLOY emellett a felhasználó által (a) fióktulajdonosi adatokként (ha van ilyen), illetve (b) vásárlással, termékünkkel vagy weblapunkkal kapcsolatos tudakozódás (ahol ilyen szolgáltatások rendelkezésre állnak) vonatkozásában megadott személyes adatokat gyűjt be és tárol. Az ilyen tájékoztatás kiterjedhet kapcsolatfelvételi és házhoz szállítási adatokra, valamint egy termék internetes megvásárlásához kötődő pénzügyi adatokra.

A fentebb leírtak mellett használhatjuk még a személyes adatokat weblapunk rendszergazdai tevékenységeihez és fejlesztéséhez is, valamint belső nyilvántartásunkhoz, statisztikai elemzéshez és (ahol ilyen van) a felhasználó termékrendeléseinek teljesítéséhez, illetve az adásvétellel kapcsolatos és az ügyfélszolgálati kapcsolatfelvételhez.

Ebből a célból a személyes adatokat esetenként az ASSA ABLOY csoport nemzetközi vállalatainak megfelelő országba irányítjuk (amelyek kívül eshetnek az Európai Gazdasági Térségen). 

A begyűjtött és tárolt személyes adatokat kizárólag az ASSA ABLOY csoport vállalatain belül használjuk fel, kivéve akkor, ha ezeket az alábbi esetekben külső cégeknek szolgáltatjuk ki:

ha erre minket törvény kötelez;
ha vállalkozásunkat felvásárolják vagy felvásárlását tervezik; illetve
az ASSA ABLOY által kijelölt szolgáltató partnernek, aki a jelen weblappal és a hozzá kötődő műveletekkel kapcsolatos szolgáltatást biztosít, de csak olyan mértékben, amelyet az általuk biztosított szolgáltatás szükségessé tesz – például bankkártya-szolgáltatást biztosító partnerünknek, hogy feldolgozhassa a fizetést jelen weblapunkon keresztül, vagy a házhoz szállítást biztosító cég(ek)nek, hogy kiszállíthassák a rendelt termékeket, valamint weblapunk hosztolását, fejlesztését és rendszergazdai tevékenységét végző egy vagy több informatikai szolgáltató partnerünknek.
Az ASSA ABLOY minden személyes adatot a vonatkozó törvényekben meghatározott biztonsági intézkedések mellett továbbít az ilyen külső cégek felé, illetve külföldi országokba.

Felhasználónk bármikor kérheti adatainak módosítását vagy törlését. Továbbá minden felhasználó jogosult évi egy ingyenes másolatot kérni a nálunk tárolt személyes adatairól. Felhasználóink személyes adatainak feldolgozásáért az ASSA ABLOY felelős, és minden változtatási, törlési, illetve másolatrendelési igénylést az alábbi címre kell eljuttatni: ASSA ABLOY AB, P.O. Box 70340, SE-107 23 Stockholm, Svédország, és rá kell írni „Attention: the ASSA ABLOY Group Personal Data Responsible”.

COOKIE-KEZELÉS

A „cookie” egy kis méretű, különféle adatokat tartalmazó, a helyi számítógépen tárolódó fájl. A cookie fájlok rendeltetése pusztán az, hogy technikailag segítsék a weblap használatát. Az egyik fajta cookie állandó fájlt ment a helyi számítógépre. Ennek segítségével állíthatja be a felhasználó weblapunk választása és érdeklődése szerint testreszabott beállításait. A másik fő cookie-típus a „munkameneti cookie”. A weblapok felkeresésükkor bizonyos adatok hozzáférhetőségének biztosítására munkameneti cookie fájlt küldenek a helyi számítógép és a szerver között. A munkameneti cookie a böngészőprogram indításakor eltűnik. A cookie fájlok további általános ismertetése itt található meg: www.allaboutcookies.org.

Az ASSA ABLOY által kifejezetten a jelen weblapon használatos cookie fájlok (a cookie megőrzési idejét zárójelben közöljük a cookie neve után):

  • .ASPXROLES (munkamenet) – A bejelentkezett felhasználó szerepének megnevezését tartalmazó cookie. Tájékoztat, hogy a bejelentkezett felhasználó milyen szerepkörhöz tartozik. Csak jelszóval védett szakaszt tartalmazó weblapokon használatos.
  • .ASPXAUTH (munkamenet) – Segítségével megállítható, hogy egy felhasználó megadta-e hitelesítő adatait. A rendszer csak akkor állítja be, ha a felhasználó bejelentkezett. Csak jelszóval védett szakaszt tartalmazó weblapokon használatos.
  • .LoginC (munkamenet) – A bejelentkezett felhasználó meghatározására szolgál. Segítségével meghatározható, melyik felhasználó van bejelentkezve. Csak jelszóval védett szakaszt tartalmazó weblapokon használatos.
  • backgroundImageIndex (munkamenet) – A referencia-kezdőlapon használatos a diavetítés kezdőképének beállításához.
  • ASP.NET_SessionId (munkamenet) – Az ASP.NET ennek a cookie fájlnak a segítségével azonosítja, hogy egy adott munkamenethez melyik kérést tartozik. Ez a cookie teszi lehetővé, hogy a weblap emlékezzen a felhasználókra, és meg tudja különböztetni őket. Csak jelszóval védett szakaszt tartalmazó weblapokon használatos.

Emellett engedélyezzük egyes külső cégeknek, hogy beállítsák és használják a jelen weblapot. Ezek az alábbiak:

GOOGLE ANALYTICS

Az alábbi cookie fájlokat webes elemzési eszközünk, a Google Analytics állítja be azért, hogy naplózhassa a weblap látogatottsági és látogatói adatait. A statisztikai adatokkal fejleszteni kívánjuk a weblapunk nyújtotta felhasználói élményt:

_utma (2 év)
_utmz (6 hónap)
_utmc (munkamenet)
_utmb (30 perc)
_utmt (10 perc)

KÖZÖSSÉGI OLDALI WIDGET

A weblapok időnként közösségi oldali widget elemeket tartalmaznak, amelyekkel a felhasználó képes a weblapról származó tartalmat különféle felületekre kihelyezni (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn stb.). Ha a felhasználó arra kíváncsi, hogy ezek a külső cégek milyen módon és milyen adatokat gyűjtenek, milyen cookie fájlokat állítanak be, akkor tanulmányozzák az illető közösségi oldal adatvédelmi szabályzatát.

Ha nem kíván cookie-kat fogadni, akkor böngészőprogramjában beállíthatja a cookie-tárolás automatikus elutasítását, illetve hogy a rendszer figyelmeztessen, amikor egy weblap cookie tárolását kérelmezi. Az előzőleg tárolt cookie-kat is a webböngészőn keresztül lehet törölni. További ismertetőt az adott böngészőprogram súgója tartalmaz. Figyelembe kell viszont venni, hogy a jelen weblap egyes területei, illetve szolgáltatásai csak cookie segítségével képesek működni, ezért a cookie-k törlése vagy visszautasítása esetén nem.

A weblapon használt cookie-kkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljanak hozzánk: cookies@assaabloy.com